Baterii de artificii
Baterie artificii cal.30 mm. "RED PLUM IN SNOW" cu 36 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 4/1
Cod produs: C143-36
Baterie artificii cal. 30 mm. "RED CHRYSANTHEMUM" cu 100 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 8
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC 155 MG
Baterie artificii cal. 25 mm. "CRACKLING IN THE SKY" cu 100 Shot
Dimensiuni / Calibru: 25mm
Durata (sec.): 60
Buc / Box: 4/1
Cod produs: PTC 027
Baterie artificii cal. 30 mm. "RED GOLD WILLOW" cu 25 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 6/1
Cod produs: PTC521
Baterie artificii cal. 30 mm. "RED CHRYSANTHEMUM" cu 25 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 6/1
Cod produs: PTC170
Baterie artificii cal. 30 mm. "COCO TREE"cu 19 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 8/1
Cod produs: B1133-19
Baterie artificii cal. 30 mm. "FIVE BRILIANT COLOR" cu 19 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 8/1
Cod produs: B1129-19
Baterie artificii cal. 30 mm. "CRACKLING COLOR BALLS" cu 19 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 8/1
Cod produs: B1148-19
Baterie artificii cal.30 mm.COLOUR CRACKLING cu 19 shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 8/1
Cod produs: PTC829-19
Baterie artificii cal.15 mm. AFTER SHOCK cu 100 SHOTS
Dimensiuni / Calibru: 11mm
Durata (sec.): 60
Buc / Box: 18/1
Cod produs: MB8251
Bat.artificii cal. 9 mm. OLYMPICS COUNTDOWN cu 208 shots
Dimensiuni / Calibru: 9mm
Durata (sec.): 135
Buc / Box: 10/1
Cod produs: P5605
Baterie artificii cal.30 mm."RED COCONUT"cu 25 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 6/1
Cod produs: PTC004
Baterie artificii cal.30 mm."COLOUR" cu 25 shot fan shape
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 4/1
Cod produs: PTC015
Baterie artificii cal.19 mm."COLOR PEONY"cu 25 Shot
Dimensiuni / Calibru: 19mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 12/1
Cod produs: PTC019
Baterie artificii cal.30 mm.THUNDER RAIN W/COLOR PHEONY 100 Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC033
Baterie artificii cal.30 mm."GOLD STROBING"cu 100 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 45
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC047
Baterie artificii cal.30 mm."COLOR SPIRAL W/CRACKLING" 49 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC055
Baterie artificii cal.30 mm."FIVE BRILIANT"cu 16 Shot
Dimensiuni / Calibru: 19mm
Durata (sec.): 30
Buc / Box: 12/1
Cod produs: PTC104
Baterie artificii cal.30 mm."COLOUR COCO W/CRACKLING"100 Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC137
Baterie artificii cal.30 mm. COLOUR WAVE cu 19 shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 8/1
Cod produs: PTC 158-19
Bat.artificii in trepte TRAPEZIUM ASSORTED MINE 70 Shot Multicalibre
Dimensiuni / Calibru: 20-50mm
Durata (sec.): 70
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC166
Baterie artificii cal.30 mm. ASSORTED MINE cu 35 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 6/1
Cod produs: PTC 169
Baterie artificii cal.30 mm.FESTIVAL CAKE 150 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 90
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC 173
Baterie artificii cal.30 mm.COLOR CRACKLING CU 49 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 45
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC 174
Baterie artificii cal.30 mm.COLOUR FLOWER GOLDEN DRAGON 100Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 50
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC181
Baterie artificii cal.30 mm.COLOUR GLITTERING cu 49 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 45
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC 187
Baterie artificii cal.30-50 mm.FESTIVAL CAKE B 84 Shot Multicalibre
Dimensiuni / Calibru: 30-50mm
Durata (sec.): 105
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC193
Baterie artificii cal.25 mm.COLOUR COCONUT CRACKLING 16shot
Dimensiuni / Calibru: 25mm
Durata (sec.): 30
Buc / Box: 18/1
Cod produs: PTC312
Baterie artificii cal.30 mm.COLOFULL FRUIT 49 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC 507
Baterie artificii cal.30 mm.Double time rain 49shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 45
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC508
Baterie artificii cal.30 mm.9" 138shots cakes
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 125
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC515
Bat.artificii cal.30 mm. 150 sh Green willow and crackling chrysanth.
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 85
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC517
Baterie artificii cal.20 mm.cu 20shot Ground fireworks
Dimensiuni / Calibru: 20mm
Durata (sec.): 25
Buc / Box: 16/1
Cod produs: PTC520
Baterie artificii cal.30 mm.Cake 36 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 4/1
Cod produs: PTC 534
Baterie artificii cal.30 mm.TIME RAIN WILLOW 25 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 25
Buc / Box: 6/1
Cod produs: PTC 542
Baterie artificii cal.30 mm.Brocade Mine to Blue 100Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 30
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC543
Bat.art.cal.30 mm.BROCADE CROWN WITH GREEN STROBE 100 Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 105
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC 546
Bat.artificii cal.30 mm.FAN SHAPE CAKE 49 Shots
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 50
Buc / Box: 2/1
Cod produs: PTC 549
Baterie artificii cal.20 mm.cakes 16 Shots
Dimensiuni / Calibru: 20mm
Durata (sec.): 25
Buc / Box: 18/1
Cod produs: PTC 550
Baterie artificii cal.20 mm.cakes 25 shots
Dimensiuni / Calibru: 20mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 8/1
Cod produs: PTC 551
Baterie artificii cal.30 mm.COLOR CRACKLING RAIN WILLOW 25S
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 25
Buc / Box: 6/1
Cod produs: PTC724
Baterie artificii cal.30 mm.CHINESE DRAGON 100S
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC729
Baterie artificii cal.30 mm.COLOR GLITTERING WILLOW 100Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC732
Baterie artificii cal.30 mm.CRACKLING RAIN 100S
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 45
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC739
Baterie artificii cal.30 mm.COLOR CRACKLING WILLOW 100S
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC823
Baterie artificii cal.30 mm.GOLDEN GLITTERING WILLOW 100S
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC824
Baterie artificii cal.30 mm.CRACKLING WILLOW GREEN GLITTER 19S
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 8/1
Cod produs: PTC829-19
Baterie artificii cal.30 mm.RED/GREEN/BLUE SILVER LASER 100 Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 55
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC835
Baterie artificii cal.30 mm. GOLDEN GLITTERING COCONUT 16Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 25
Buc / Box: 10/1
Cod produs: PTC901
Baterie artificii cal.30 mm.WHISTLE GLITTERING WILLOW cu 16 Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 25
Buc / Box: 10/1
Cod produs: PTC902
Baterie artificii cal.30 mm. ROSY CLOUD cu 116 Shot
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 65
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTC 909
Baterie artificii cal.30 mm. BUMPER HARVEST 100Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 50
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTCF915
Baterie artificii cal.30 mm.GOLDEN WORLD cu 100 Sh
Dimensiuni / Calibru: 30mm
Durata (sec.): 40
Buc / Box: 1/1
Cod produs: PTCF170
Baterie artificii cal.30 mm. COLOUR GLITTERING CRACKLING 25Sh
Dimensiuni / Calibru: 20mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 12/1
Cod produs: PTC920
Baterie artificii cal.20 mm. PEONY IN CRACKLING SKY 100Sh
Dimensiuni / Calibru: 20mm
Durata (sec.): 100
Buc / Box: 4/1
Cod produs: PTC921
Baterie artificii cal.30 mm. RED DAHLIA WITH GLITTERING 25Sh
Dimensiuni / Calibru: 25mm
Durata (sec.): 35
Buc / Box: 10/1
Cod produs: PTC922
Baterie artificii B1129
Cod produs: B1129
Baterie artificii B1133
Cod produs: B1133
Baterie artificii B1148
Cod produs: B1148
Baterie artificii MF202
Cod produs: MF202
Baterie artificii MF206
Cod produs: MF206
Baterie artificii PT123
Cod produs: PT123
Baterie artificii PT165
Cod produs: PT165
Baterie artificii PT174
Cod produs: PT174
Baterie artificii PT175
Cod produs: PT175
Baterie artificii PT176
Cod produs: PT176
Baterie artificii PTC019
Cod produs: PTC019
Baterie artificii PTC025
Cod produs: PTC025
Baterie artificii PTC131
Cod produs: PTC131
Baterie artificii PTC312
Cod produs: PTC312
Baterie artificii PTCF178
Cod produs: PTCF178
Baterie artificii PTCF176
Cod produs: PTCF176
Baterie artificii PTCF175
Cod produs: PTCF175
Baterie artificii PTC907
Cod produs: PTC907
Baterie artificii PTC906
Cod produs: PTC906
Baterie artificii PTC902
Cod produs: PTC902
Baterie artificii PTC318
Cod produs: PTC318
Baterie artificii PTC317
Cod produs: PTC317
Baterie artificii NS21004
Cod produs: NS21004
Baterie artificii NS21006
Cod produs: NS21006
Baterie artificii NS21500A
Cod produs: NS21500A
Baterie artificii NS21500B
Cod produs: NS21500B
Baterie artificii NS24902
Cod produs: NS24902
Baterie artificii NS21005
Cod produs: NS21005© 2015 Emnicon SRL Timisoara
powered by Netconcept.ro
Director web